Kijk live naar onze diensten

Terugkijken

Van speciale kerkdiensten maken wij foto's die op aanvraag zijn te bekijken.
Stuur een email aan fotos@filadelfiagemeente.org om toegang te krijgen.