Kinderen

De Kinderdiensten

Elke zondagochtend is er een speciaal programma voor de kinderen. Na een gezamenlijk begin in de eredienst, vertrekken de kinderen rond 10.15 uur naar de eigen ruimtes.

Er zijn zes kindergroepen:

Groepsnaam Leeftijd Locatie
de lammetjesgroep 0-1,5 jaar eigen gebouw 'De Oase'
de schaapjesgroep 1,5 – 3 jaar eigen gebouw ‘De Oase’
de witte groep 3 jaar + groep 1+2 wijkgebouw Huis van de Wijk
de groene groep groep 3+4 wijkgebouw Huis van de Wijk
de rode groep groep 5+6 wijkgebouw The Mall
de blauwe groep groep 7+8 wijkgebouw The Mall

 

In de verschillende groepen wordt o.a. tijd genomen voor een Bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen en/ of een spel. Elke week sparen we voor ons Boliviaans sponsorkindje Ivan. Rond 11.45 uur komen de groepen terug in de ‘De Oase’. De samenkomst van de volwassenen is dan ook afgelopen.

 

Elke (3e zondag van de) maand is er een speciale dienst voor kinderen: Het Kidsevent! De 3 oudste kindergroepen hebben een gezamenlijke ochtend, waarin de kinderen hun talenten kunnen inzetten. Dat kan door bijvoorbeeld in de kinderband mee te zingen of te spelen, de techniek te verzorgen of samen een dans voor te bereiden. Een aantal keren per jaar zal dit feest samen met de volwassenen in de eredienst worden gevierd, wat we het Parelfeest noemen.

Alle kinderen zijn van harte welkom in onze kinderdiensten! ( en ouders ook.....)

Volwassenen

Umoja

Als gemeente willen we Jezus kennen en bekend maken. Komende jaren willen we groeien in ‘de beweging naar buiten’, zo blijkt uit de ‘Visie 2023’. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Om het verlangen vorm te geven, is gekozen om gebruik te maken van het materiaal van Umoja. Lees hier meer over hoe Umoja ons als gemeente kan ondersteunen.

 

Visie 2023

In 2017 hebben we als gemeente in een proces van gebed en gesprek onze visie geformuleerd voor waar we in 2023 als gemeente willen staan. Een groot deel van deze visie komt erop neer dat we een beweging naar buiten willen maken. Als kerk hebben wij de afgelopen jaren mogen bouwen aan onderlinge relaties en hier de vruchten van mogen plukken. Nu ervaren we dat God ons oproept om ons meer uit te strekken naar hen die de liefde van Jezus nog niet kennen. Voor veel mensen is de drempel om een kerk binnen te stappen groot. Daarom willen we als kerk zelf over de drempel stappen, kerk zijn dáár waar onze medemens is. Deze beweging naar buiten is niet zomaar gemaakt! We kunnen best wat hulp gebruiken van wie ons hierin voor is gegaan. Op zoek naar een hulpmiddel om onze visie handen en voeten te geven, zijn we enthousiast geraakt over het materiaal van Umoja. Het betreft geen cursus, maar het materiaal is bedoeld als ondersteuning van het proces. Het Umoja-traject voor de Nederlandse context is ontworpen door Tear.

 

Wat is Umoja in relatie tot de visie?

Het programma van Umoja is ontworpen om te ontdekken welke rol je als kerk speelt in je omgeving en wat je hier zelf in kunt betekenen. Het doel is dat we als gemeenteleden vanuit onze unieke plek en in ál onze relaties ‘kerk’ willen zijn in onze omgeving. Voor sommigen zal ‘omgeving’ betekenen: de plek waar je woont, voor anderen juist de werkomgeving of de vrijetijdsomgeving. Het mooie van Umoja is dat het je helpt om op een verfrissende manier de Bijbel te gaan lezen. Umoja spreekt de groep aan op haar creativiteit en om op een laagdrempelige manier contact te zoeken met je omgeving. Onze gemeente is al op verschillende manieren betrokken bij de omgeving, individueel of samen met andere gemeentes zoals bijvoorbeeld via House of Hope. Het Umoja-proces helpt om gemeentebreed nog meer oog te krijgen voor de mensen in onze omgeving.

De visie van de gemeente spreekt over (wijk)groepen waarin mensen elkaar liefhebben, aansporen, onderwijzen, bemoedigen en gedreven door de liefde van Jezus een zichtbare impact hebben op wijk waarin zij samenkomen. Bij dit deel van de visie biedt Umoja ondersteuning. We streven tevens naar een groei op geestelijke gebied waarbij er meer aandacht is voor de gaven en vrucht van de Heilige Geest. In de trainingen voor de wijkgroepleiders zal er gericht aandacht zijn om dit deel van de visie te integreren binnen de wijkgroepen. We geloven dat we alleen onder leiding van de Heilige Geest doeltreffende stappen zullen zetten naar onze omgeving. Geboden materialen zijn ondersteunend, Gods Woord en Geest zijn leidend!

Umoja gaat uit van het principe dat God ons allemaal –verschillende - talenten en gaven heeft gegeven die we in kunnen zetten voor onze omgeving. Niet iedereen is een evangelist – in de smalle betekenis van het woord – maar elk kind van God heeft íets wat je kunt delen en wat invloed heeft op zijn omgeving. Umoja zet in op herstel van relaties op alle niveaus: relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping. Met Umoja ontdek je welke broodjes en sardientjes jíj in je broodtrommel hebt zitten en leer je erop vertrouwen dat als je die in Jezus’ hand legt, er grote dingen kunnen gebeuren. Alleen in Zijn kracht zullen we de bewogenheid en moed vinden om als gemeenteleden meer naar buiten gericht te zijn, ook als dat betekent dat we uit onze comfortzone komen.

 

Praktische informatie

 • Praktische informatie

  Vanaf januari 2019 zullen we starten met de aangereikte materialen. Dit vindt grotendeels uitwerking in maandelijkse bijeenkomsten van groepen / kringen die per wijk zijn ingedeeld, oftewel, wijkgroepen. Daarnaast is er zo nu en dan ook een gemeentebrede Umoja-activiteit. De groepen bestaan uit ongeveer tien personen. Doordat ze geografisch worden ingericht is er sneller herkenning wanneer het gesprek over de ‘omgeving’ gaat en biedt het mogelijkheid om praktische acties samen uit te voeren. Bovendien is het gemakkelijker om nieuwe gemeenteleden in te laten voegen. Iedereen die bij ons bekend staat als lid of meelevende wordt ingedeeld. Dat betekent natuurlijk niet dat je verplicht bent om deel te nemen, maar dan weet iedereen zich ergens welkom.

  Elke maandelijkse bijeenkomst staat er een thema centraal. Zo werk je in ongeveer twee jaar de 24 thema’s door. Tijdens de bijeenkomst bid je voor elkaar en je omgeving, voer je soms een creatieve opdracht uit, verdiep je je middels een bijbelstudie en word je uitgedaagd om in de maand die volgt een praktische uitwerking aan het thema te geven.

  Voor elke wijkgroep zijn er in principe twee wijkgroepleiders. De wijkgroepleider stuurt het proces in grote lijnen, de avonden zelf kunnen ook door wijkgroepleden zelf worden voorbereid. De wijkgroepleiders worden 2 á 3 keer per jaar getraind, de eerste training vindt in november plaats. De Umoja-handleiding helpt de wijkgroepleiders om de groepen in 24 thema’s door het proces te leiden.

 • Kerngroep

  Er is een kerngroep samengesteld om de voortgang van het traject te begeleiden en bewaken. De kerngroep bestaat uit Andrew Breeveld, Rianne Bonk, Ron Omvlee en Iris Beer. De taken zijn als volgt verdeeld:

  • Algemeen aanspreekpunt vanuit de gemeenteleiding voor de voortgang van de visie-realisatie - Andrew
  • Aanspreekpunt voor de wijkgroepleiders - Andrew en Iris
  • Communicatie - Rianne en Iris
  • Wijkgroepindeling - Rianne en Iris
  • Contact met externe organisatie en kerken - Ron

  Ons e-mailadres: kerngroep.umoja@gmail.com. Benader ons gerust met uw / jouw vragen!

Vanaf januari 2019 zullen we starten met de aangereikte materialen. Dit vindt grotendeels uitwerking in maandelijkse bijeenkomsten van groepen / kringen die per wijk zijn ingedeeld, oftewel, wijkgroepen. Daarnaast is er zo nu en dan ook een gemeentebrede Umoja-activiteit. De groepen bestaan uit ongeveer tien personen. Doordat ze geografisch worden ingericht is er sneller herkenning wanneer het gesprek over de ‘omgeving’ gaat en biedt het mogelijkheid om praktische acties samen uit te voeren. Bovendien is het gemakkelijker om nieuwe gemeenteleden in te laten voegen. Iedereen die bij ons bekend staat als lid of meelevende wordt ingedeeld. Dat betekent natuurlijk niet dat je verplicht bent om deel te nemen, maar dan weet iedereen zich ergens welkom.

Elke maandelijkse bijeenkomst staat er een thema centraal. Zo werk je in ongeveer twee jaar de 24 thema’s door. Tijdens de bijeenkomst bid je voor elkaar en je omgeving, voer je soms een creatieve opdracht uit, verdiep je je middels een bijbelstudie en word je uitgedaagd om in de maand die volgt een praktische uitwerking aan het thema te geven.

Voor elke wijkgroep zijn er in principe twee wijkgroepleiders. De wijkgroepleider stuurt het proces in grote lijnen, de avonden zelf kunnen ook door wijkgroepleden zelf worden voorbereid. De wijkgroepleiders worden 2 á 3 keer per jaar getraind, de eerste training vindt in november plaats. De Umoja-handleiding helpt de wijkgroepleiders om de groepen in 24 thema’s door het proces te leiden.

Er is een kerngroep samengesteld om de voortgang van het traject te begeleiden en bewaken. De kerngroep bestaat uit Andrew Breeveld, Rianne Bonk, Ron Omvlee en Iris Beer. De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Algemeen aanspreekpunt vanuit de gemeenteleiding voor de voortgang van de visie-realisatie - Andrew
 • Aanspreekpunt voor de wijkgroepleiders - Andrew en Iris
 • Communicatie - Rianne en Iris
 • Wijkgroepindeling - Rianne en Iris
 • Contact met externe organisatie en kerken - Ron

Ons e-mailadres: kerngroep.umoja@gmail.com. Benader ons gerust met uw / jouw vragen!