Visie 2023

We zien een gemeente waar bezoekers en leden geïnspireerd raken door gebed, creatieve muzikale aanbidding, toegerust worden door bijbelgetrouw en maatschappelijk relevant onderwijs en worden uitgedaagd om als discipel van Jezus te leven. We zien een groei op geestelijke gebied waarbij er meer aandacht is voor de gaven en vrucht van de Heilige Geest. We zien een gepassioneerde gemeente die zich voldoende toegerust voelt om het goede nieuws met buren, familie, vrienden en collega’s te delen. We zien een gemeente die aandacht heeft voor elke gast en ook steeds meer gasten uit de Rivierenwijk welkom heet. We zien dat dit leidt tot een verdubbeling van het aantal gemeenteleden.

Hierin gaat onze gemeente niet solistisch te werk, maar trekt samen op met de overige kerken en organisaties in Deventer.

We zien ook een groeiend en goed gecoördineerd netwerk van kleine groepen dat zich over heel Deventer verspreidt. We zien dat in deze groepen mensen elkaar liefhebben, aansporen, onderwijzen, bemoedigen en gedreven door de liefde van Jezus een zichtbare impact hebben op wijk waarin zij samenkomen.

We zien kinderen ‘s morgens opstaan, enthousiast om de kerk te bezoeken, om te leren over Jezus en Zijn liefde te ervaren. We zien dat onze kinderen elke keer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes meenemen naar de kinderactiviteiten. We zien ook steeds meer kinderen uit de Rivierenwijk zich aansluiten bij het kinderwerk. Dit leidt ook tot een verdubbeling van het aantal kinderen.

We zien tieners en jeugd die ervaren dat ze een belangrijk onderdeel zijn van de gemeente, die een passie hebben voor Jezus en voldoende toegerust zijn om stand te houden in de huidige maatschappij. We zien kinder- tiener-en jeugdwerkers die getraind en gemotiveerd zijn om op leuke en creatieve manieren te vertellen over Jezus.

We zien in dit alles een gemeente dat als een liefdevol, open en warm gezin van God met elkaar leeft. In dit gezin wordt er omgezien naar elkaar en delen we in de pijnlijke en vreugdevolle momenten van het leven.

Leiding

Geschiedenis

De Pinkstergemeente Filadelfia bestaat al ruim 50 jaar! In mei 1960 werd het kerkgenootschap “Pinkstergemeente Filadelfia te Deventer" officieel opgericht. Filadelfia is de naam van een van de zeven gemeenten in het boek Openbaringen en een veel gebruikte naam voor Pinkstergemeenten. Wilt u meer weten over de ontstaansgeschiedenis? Lees dan hier verder.

An overview of the history of the Filadelfia-church is also available in English.

Gemeente over grenzen

We willen gericht zijn op de wereld en niet alleen op onze eigen gemeente. Wij geloven dat God de opdracht heeft gegeven om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Als gemeente ondersteunen we meer dan 12 zendelingen d.m.v. gebed, contact en op financieel gebied.

De voorgaand oudsten, Rob en Desiree van Os, hebben zelf 25 jaar in de zending gewerkt bij de Africa Inland Mission (Soedan) en bij Jeugd met een Opdracht (o.a. in Kenia, Ghana en Sardinië). Ook hebben zij twee jaar de School voor Frontlinie Zending mogen leiden in Heerde. Zij hebben als voorgaand oudsten nog steeds een heel warm hart voor de zending en vooral voor de onbereikte volkeren en steden in het zogenaamde 10/40 raam, waar nog steeds de grootste uitdagingen op zendingsgebied liggen.

10_40_raam

Tegelijkertijd zien zij ook dat Nederland en West Europa steeds meer een zendingsgebied worden en daarom ondersteunen we als gemeente ook een aantal zendelingen in eigen land, in Europa en zendelingen die vanuit Deventer zendingswerk in andere landen hebben.

ANBI

ANBI Contactgegevens

Naam Kerkgenootschap: Pinkstergemeente Filadelfia Deventer
RSIN nummer: 003855995 
KvK nummer: 61774243 
Postadres: Grevelingenstraat 1, 7417 TA Deventer
Website: www.filadelfiagemeente.org
Pinkstergemeente Filadelfia Deventer is lid van EA-EZA.

 

ANBI documentatie

 • Visie

  Visie (waar we voor gaan)

  1. Wij willen groeien als een gezonde, Geest vervulde gemeente, die bestaat uit mensen die functioneren in de gaven die God hun gegeven heeft. 
  2. We ontwikkelen ons als een gemeente die zich uitstrekt naar de naaste , die dient, zichtbaar is en impact heeft in de wijk en de stad o.a. door de diakonie en het House of Hope (www.houseofhopedeventer.nl).
 • Missie

  Missie (waar we voor staan)

  Pinkstergemeente Filadelfia in Deventer is een gemeente die, vanuit een hechte band met Christus, geinspireerd door de Heilige Geest, het grote gebod van liefde (Mattheus 22:37-39) en de zendingsopdracht (Mattheus 28:18-20) wil uitvoeren; "Jezus kennen en bekendmaken".

  Lees meer over waar we voor staan in deze geloofsbelijdenis.

 • Activiteiten

  Activiteiten (wat we doen) 

  Als pastorale zorg gewenst is, kan men een beroep doen op het pastorale team van de gemeente. Er zijn speciale kleine groepen voor anderstaligen, jeugd, jong volwassenen, pas getrouwden en senioren en speciale activiteiten voor tieners en jeugd. Iedere week wordt er voor de kinderen aparte diensten georganiseerd. Er is ook een evangelisatieteam, dat regelmatig activiteiten organiseert. Er is diaconale aandacht voor gemeenteleden maar ook voor onze omgeving en mensen uit andere wijken van Deventer. Als gemeente helpen we een heel aantal zendelingen in binnen- en buitenland met gebed en/of financieel.

 • Bestuur

  Bestuurders

  De oudsten en diakenen vormen samen de raad, oftewel het bestuur, van de gemeente. Binnen deze groep is een voorzitter, penningmeester en secretaris.

  Beloningsbeleid

  De bestuurders van het kerkgenootschap verrichten hun taken onbezoldigd. Er is een voorgaand oudste die wel bezoldigd wordt voor zijn werk voor de kerk. De bezoldiging daarvan is volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Schaal 10 trede 13.

 • Verantwoording

  2017

  Download de jaarrekening (jaarrekening 2017)

  2016

  Download de begroting 2016 (begroting 2016)
  Download het jaarplan (jaarplan 2016)
  Download de jaarrekening (jaarrekening 2016)

  2014

  jaarverslag 2014
  jaarrekening 2014

Visie (waar we voor gaan)

 1. Wij willen groeien als een gezonde, Geest vervulde gemeente, die bestaat uit mensen die functioneren in de gaven die God hun gegeven heeft. 
 2. We ontwikkelen ons als een gemeente die zich uitstrekt naar de naaste , die dient, zichtbaar is en impact heeft in de wijk en de stad o.a. door de diakonie en het House of Hope (www.houseofhopedeventer.nl).

Missie (waar we voor staan)

Pinkstergemeente Filadelfia in Deventer is een gemeente die, vanuit een hechte band met Christus, geinspireerd door de Heilige Geest, het grote gebod van liefde (Mattheus 22:37-39) en de zendingsopdracht (Mattheus 28:18-20) wil uitvoeren; "Jezus kennen en bekendmaken".

Lees meer over waar we voor staan in deze geloofsbelijdenis.

Activiteiten (wat we doen) 

Als pastorale zorg gewenst is, kan men een beroep doen op het pastorale team van de gemeente. Er zijn speciale kleine groepen voor anderstaligen, jeugd, jong volwassenen, pas getrouwden en senioren en speciale activiteiten voor tieners en jeugd. Iedere week wordt er voor de kinderen aparte diensten georganiseerd. Er is ook een evangelisatieteam, dat regelmatig activiteiten organiseert. Er is diaconale aandacht voor gemeenteleden maar ook voor onze omgeving en mensen uit andere wijken van Deventer. Als gemeente helpen we een heel aantal zendelingen in binnen- en buitenland met gebed en/of financieel.

Bestuurders

De oudsten en diakenen vormen samen de raad, oftewel het bestuur, van de gemeente. Binnen deze groep is een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Beloningsbeleid

De bestuurders van het kerkgenootschap verrichten hun taken onbezoldigd. Er is een voorgaand oudste die wel bezoldigd wordt voor zijn werk voor de kerk. De bezoldiging daarvan is volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Schaal 10 trede 13.

2017

Download de jaarrekening (jaarrekening 2017)

2016

Download de begroting 2016 (begroting 2016)
Download het jaarplan (jaarplan 2016)
Download de jaarrekening (jaarrekening 2016)

2014

jaarverslag 2014
jaarrekening 2014

Giften

Uw giften zijn een zegen voor ons!

Uw giften kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 50 INGB 0002 9080 53 t.n.v. Pinkstergemeente Filadelfia Deventer

Giften zijn aftrekbaar van de belasting vanwege onze ANBI-status.